Privacyverklaring

Privacy Policy - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 
Wij catalogeren CV’s en gegevens in onze databank teneinde die mensen die actief zijn in de ICT rechtstreeks en zonder verplichting op de hoogte te kunnen brengen van vacante permanente of freelance opdrachten bij ons, onze partners en/of (toekomstige) klanten. 
 
TiTANS eerbiedigt de privacy van de mensen overeenkomstig de geldende wetgeving. 
 
TiTANS registreert in haar bestanden gegevens met betrekking tot de mensen waarmee zij contact heeft, zoals identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, vrijetijdsbesteding en interessen, opleiding en vorming en (andere vaardigehden met betrekking tot het) beroep en betrekking, gegevens over het gebruik van de diensten van TiTANS, gegevens over het communicatieverkeer (o.a. tijdstip en datum van oproepen, type contact, inhoud), facturatie- en betalingsgegevens en gegevens over huidige en potentiele systemen. 
 
Deze informatie en persoonsgegevens van de mensen die komen van en/of of terug te vinden zijn op verschillende websites waar CV’s zijn opgeslagen en/of in het kader van de diensten door derden worden meegedeeld aan TiTANS, worden door TiTANS verwerkt voor de volgende doeleinden: 
•effectief en efficient selecteren en contacteren van mensen om werkaanbiedingen, dan wel samenwerking, voor te stellen
 
In het verlengde daarvan liggen ondermeer: 
•de kandidaten en klantenadministratie; 
•het opmaken van profielen voor marketingdoeleinden; 
•marktonderzoek; 
•het voeren van algemene en gepersonaliseerde marketing- of promotiecampagnes voor producten en –diensten van TiTANS via de post, per e-mail of per SMS; 
•de levering en facturatie van gevraagde diensten; 
•het nazicht van de kwaliteit van de diensten; 
•het opsporen van fraude en inbreuken jegens TiTANS, haar werknemers, haar klanten of haar leveranciers; 
•het voeren van marketing- of promotiecampagnes voor producten en diensten van derden die een samenwerking hebben met TiTANS. 
 
De gegevens die worden bewaard zijn: 
•identificatiegegevens
•financiele bijzonderheden
•persoonlijke kenmerken
•vrijetijdsbesteding en interessen
•opleiding en vorming
•beroep en betrekking
•andere vaardigheden met betrekking tot het beroep en betrekking
 
Deze gegevens kunnen gecombineerd worden met gegevens die worden verstrekt door de mensen in hun contact met TiTANS per mail, telefoon of in een persoonlijk onderhoud (bvb interview) om onze aanbiedingen beter af te stemmen op de behoeften. 
De gegevens worden intern gebruikt en kunnen aan andere privé-ondernemingen, diensten of nevenondernemingen, dan wel individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke worden kenbaar gemaakt. 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. 
Aangezien de juiste werkopdracht voor de juiste persoon onze betrachting is, kan u ons steeds rechtstreeks contacteren om uw curriculum te actualiseren. 
De mensen die dat wensen, kunnen op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de database die TiTANS heeft aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar kees.maenhout@titans-consulting.com met duidelijke vermelding van naam en e-mailadres, om de schrapping te bekomen. U mag zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing, zoals bijv. de “job alert”. Het volstaat een e-mail te versturen naar kees.maenhout@titans-consulting.com met duidelijke vermelding van naam en e-mailadres, om de schrapping te bekomen op de mailing lijst. 
Op onze website zult u dit schrijven terugvinden onder ‘Privacy Policy’. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. 
Mocht u algemene vragen hebben rond uw en onze rechten en plichten omtrent de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dan verwijzen wij u graag naar http://www.privacycommission.be. 
 
 Aarzel niet indien uw specifieke vragen en of opmerking heeft in dit kader, Kees Maenhout te contacteren op het nummer 0473 883 856 of via kees.maenhout@titans-consulting.com. U zult binnen de 24 uur persoonlijk antwoord krijgen: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is voor u van belang en voor ons belangrijk! 
 
Met vriendelijke groet, 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens: 
 
Kees Maenhout 
TiTANS 
GSM: +32 473 883 856
Tel: +32 9 296 16 80 
Fax: +32 9 221 95 18 
Email: kees.maenhout@titans-consulting.com

Samenwerken?

Zoekt u een partner die u helpt met het zoeken en invullen van moeilijke IT-profielen? Een partner waar u op kan rekenen en die “out of the box” denkt? Zoek dan niet verder en contacteer ons.

Kennis maken? Contacteer ons.

De titanen horen, lezen en zien jullie graag.

Join the TiTANS

Heb jij ook titanenbloed en wil je je strijdstrepen verdienen in een jong en dynamisch bedrijf?

solliciteer

Mis geen enkele vacature

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en TiTANS stuurt jou als eerste de laatste vacatures door.